Elektrouniverset.no


Bilde: venstre: NASA,

 

Blåbærkuler på Mars

Den 25. januar 2004 landet Mars roveren "Opportunity" i et lite krater på Marssletta Meridiani Planum. Et par dager senere fotograferte Opportunity noe som kan forandre hvordan vi forstår solsystemets historie.

Spredt omkring kraterveggene lå mengder av blå-grå kuler på størrelse med blåbær, godt synlig mot den generelt røde marsoverflaten. Kulene fikk da også kallenavn blåbær. Ved nærmere undersøkelser viste det seg å være kuler av det jernrike mineralet hematitt. Hematitt er forøvrig det vanligste mineralet i området der kulene befinner seg.

Hvilken prosess kan ha medført dannelsen av disse kulene? Det har vært fremført ulike spekulasjoner av varierende og lav sannsynlighetsgrad. Mange har tolket det slik at det må ha vært vann tilstede på Mars da disse kulene ble dannet.

Plasmafysikeren CJ Ransom ved Vemasat Laboratories satte opp et eksperiment for å finne en elektrisk forklaring på dannelsen av kulene. Han fikk tak i en god del av mineralet hematitt og satte en lysbue mot det. (En lysbue er et høyspent strøm som ledes gjennom luft) Resultatet ser man på bildet oppe til høyre.

Kulene som ble dannet ser ut til å kopiere kulene på Mars med høy nøyaktighet. Hvis slike kuler kun kan reproduseres på dette viset må forståelsen av Mars sin geologi og historie forstås på annet vis en det tradisjonelle.

Forskeren som har utført eksperimentene skal legge frem sine resultater om ikke lenge. Her er linkt til hans abstrakt: http://absimage.aps.org/image/MWS_APR05-2004-000006.pdf.

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005