Elektrouniverset.no

 

Tidende planet oppdaget

Astronomer i California mener de har funnet en tiende planet i vårt solsystem. Den skal være større enn Pluto. Les mer

Solsystemets varmeste plasma -

Data fra Voyager 2 viser at det innenfor Saturns magnetosfære er en ring med plasma med de høyeste temperaturene som hittil er observert i solsystemet. Ett av instrumentene om bord registrerte temperaturer på mellom 300 og 550 millioner grader celsius

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005