Elektrouniverset.no

Deep Impact - Sammenstøtet

Moderfartøyet til Deep Impact tok flere bilder av selve kollisjonen, og takket være lysglimtet som ble forårsaket, ble bildene ekstra skarpe og synlige. De ble mye tydligere enn NASA hadde forventet, og alt på grunn av lysglimtet, som fungerte som en blitz.

Noen få minutter etter sammenstøtet. Man kan tydelig se materiale  som blir kastet ut i  rommet etter det ekstreme sammenstøtet. (Foto: NASA/JPL-Caltech/UMD)

Skitne snøballer eller frosne støvballer?
Forskerne bak Deep Impact oppdraget jobber fortsatt med å analysere data fra oppdraget. De foreløpige resultatene fra oppdraget har slått tvil i om kometer virkelig er skitne snøballer som man hittil har trodd. Det er kanskje mer riktig å kalle dem frosne støvballer? Tvilen er oppstått fordi det er funnet mindre vann enn forventet i skyen som ble kastet ut fra krateret på kometen da Deep Impact prosjektilet traff kometen den 4. juli.  

Kometer, etter det vi erfarer, består i hovedsak av is, men når de passerer Solen, fordamper isen ytterst på kometen. Før kollisjonen forestilte man seg at isen kun var fordampet i de ytterste metrene på Tempel 1, men på grunn av det lille vanninnholdet i skyen, ser det ut som at det tørre laget er tykkere enn forventet. Det får noen forskere til å spekulere i om kometer egentlig består av støv istedet for is.

Mye mer i vente

Det er fortsatt mye data fra Deep Impact oppdraget som venter på analysering. I den kommende tiden blir det spennende å se om dataene kan fortelle noe om kometens indre. Og om kometer i virkeligheten er frosne støvballer i stedet for skitne snøballer som man hittil har trodd.

 

___________________________________________________________________________

Fakta om Deep Impact sonden og Tempel 1

Moderfartøy
Dimensjoner: 3,3 meter lang, 1,7 meter bred og 2,3 meter høy.
Startvekt: 601 kilo (herav 86 kilo brennstoff).
Fremdriftsmetode: Solpaneler på 2,8 meter gange 2,8 meter.
Kobberprosjektil
Dimensjoner: 1 meter lang, 1 meter i diameter.
Startvekt: 372 kilo (herav 8 kilo brennstoff).
Fremdriftsmetode: Batteri.

Fakta om kometen Tempel 1
Form: Avlang.
Kjernens størrelse: Ca. 14 gange 4,6 gange 4,6 kilometer.
Kjernens masse: Ukjent – rundt 1 milliard tonn.
Rotationshastighed: Ca. 41,85 timer.
Omløpstid rundt Solen: Ca. 5 år.
Tempel 1 består av rundt 25 % silikat-støv, 25 % organisk materiale, 40 % is og 10 % annet materiale.

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005