Elektrouniverset.no

Elektrisk Komet

Nylige bilder av kometen Wild 2 kan avsløre tegnene på elektriske ladninger i form av “lyse flekker”. Nærbilder av kometen Wild 2 tatt av romsonden Stardust viser mange små lyse flekker. Flere av disse flekkene, såkalte hotspots, er sett i bildet til venstre, og to flekker er sett i bildet til høyre. Noen få har noen mørke områder rundt seg som kan være skyggen av materiale som blir skutt opp fra overflaten.

Fra det elektriske univers synspunktet er dette gnister hvor elektrisk strøm fra solen støter sammen med den mer negativt ladde overflaten på kometen. Elektrisiteten skreller vekk overflaten til kometens kjerne. Materialet som blir fjernet fra kometen, blir traktet vekk i smale og tette stråler som overrasker konvensjonelle forventninger. Den konvensjonelle teorien forventer å finne en likt fordelt hale av fordampede og flyktige partikler fra kometer.   Istede finner Stardust kompakte konsentrasjoner av partikler i selve strålene og færre partikler enn forventet i komethalen. 

I løpet av 1800-tallet noterte forskere likhetene mellom kometenes oppførsel og det elektriske fenomenet i store magasiner som Nature, Scientific American, English Mechanic og World of Science. Men tidlig på 1900-tallet tok astronomer avstand fra disse ideene fordi de innebærer strøm mellom kometen og sola, noe som 20 århundrets astronomer ikke var villige til å vurdere. I stedet kom de opp med teorien at kometer kan være ”skitne snøballer”, som sier at komet displays kan bli forklart med is og volatiles (sammensetninger med lave smeltepunkt) som fordamper av heten fra solen.

Det Elektriske Universet forskere er klare til å snu tiden med komet teorien tilbake mot det elektriske fenomenet. Elektrisitet, ikke varme, det er på jobb på overflaten til Wild 2. Hvis dette er sant blir et andre spørsmål løst. Vi må ikke vente på de sjeldne utbruddene til å forme det kraterdekte landskapet. Kraterne vi ser blir bearbeidet av elektriske lysbuer. Disse lysbuene forårsaker (overraskende) den mørke fargen til alle kometer vi har sett nærbilder av. De produserer (overraskende) røntgenstråler som røntgen observatoriumet ROSAT oppdaget. Og de lager (overraskende) strømmer av steinete partikler som ble plukket opp av sonden Stardust.

Tekstbøker blir nødt til å skifte tekstene. Det er ikke lenger noe viktig at kometer stort sett består av is og volatiles. Elektriske lysbuer er sterke nok til å røske vekk stein. Vi bruker like prosesser her på Jorda, både til å fjerne og oppbevare materiale.

Men den største effekten av å se på en komet fra det elektromagnetiske synspunktet er at vi må etterforske nesten alt vi vet om universet på nytt. Elektrisk strøm dukker ikke opp alene. Det kan ikke flyte foruten motstrøm – for å utgjøre en strømkrets. Så dersom kometen er elektrisk aktiv, da må Sola være en del av dens strømkrets. Og dersom Sola er elektrisk aktiv, må alle stjernene i alle galaksene, og hva med selve galaksene også være det? Disse små gnistene på Wild 2 kunne ha tent en flamme for astronomien!

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005