Elektrouniverset.no

 

Io's "Volkanoer" slører det vitenskapelige øye


Ikke bli villedet av “flammene” avbildet på bildet over av Tvashtarregionen på Io, Jupiters nærmeste måne. Planetforskere har farget i overeksponerte områder på bildetne som ble tatt av Galileo som går i bane rundt Jupiter. På denne måten forandret de bildet til å vise det de hadde ventet å finne - lavafontener.  


Romsonden Galileo fanget det "vulkanske utbruddet" på det øverste bildet 25 November 1999, og NASA forklarer det slik: “Lavaen var varm nok, og derfor lys nok til å mette, eller overeksponere kameraet til Galileo”. Det originale bildet er innsatt til høyre midt på bildet. Det fargede bildet er farget og tegnet på en måte som Galileoforskere tolker bildet.


Ennå har ingen lavaflo blitt observert med temperaturer så høy til å lage de effektene som du ser i det originale Galileo bildet.


Det nederste bildet, tatt 22 Februar, 2000, viser en superhet region som er mer enn 60 km lang! NASA frigav bildet i falske farger, og gav det ubegrunnede inntrykket at bildet viser en vanlig lavafontene. “Lavaen ser ut til å lage fontener som strekker seg hele 5000 fot (1.5 km) over overflaten”!


Bildet er egentlig et mosaikkkombinert bilde tatt i nær-infrarødt, klart og fiolett filter. Men senere analyseringer kan fastsette at temperaturen overskred 1200 K. Men for å sette saken litt i perspektiv, med hensyn til den elektriske forklaringen: en elektrisk ladning samler seg til et par centimeters diameter (eller muligens meter med tanke på de spredte utladningene på Io) hvor den møter en ledende elektrode. Så hvis instrumentene  oppdaget en elektrisk ladning, ville enhver temperaturmåling være spredt utover et mye større område enn selve hetekjernen, og dermed ville den virkelige temperaturen være kraftig undervurdert.                                                                                                                                               
Likevel var strålingen så intens at den overbelastet Galileokameraet, som om det kikket på en linje av lysbuer som lagde overeksponerte områder på det digitale bildet.


Den elektriske forklaringen sier at kontinuerlig elektrisk lysbuer har etset overflaten til Io, og lagd flate sletter og skrenter med bølgete kanter.På ganske lik måte blir elektriske lysbuer brukt i industrien til å bearbeide og skjære i metalloverflater med høy presisjon. Den nyeste “etsingen” i dette området har avdekket den mørke overflaten under svovelsyresnøen. På det nederste bildet ser vi to lyse flekker hvor det ser ut til av lysbuene fortsetter å forlenge det utgravde området i to retninger.  

 

Kilde: http://www.thunderbolts.info/tpod/2004/arch/041217io-series-4.htm:

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005