Elektrouniverset.no


Lyn og torden er mer enn du tror!

Lyn og torden er et mektig naturfenomen. Enorme elektriske krefter utlades med solide smell og lysglimt. Vi har alle sett det! Hva er kilden til all den elektristeten som utløses ved et lynnedslag?
- Vist har man lært om de varme oppadstigende luftmassene inne i skyer som bærer med seg ladede ioner og skiller pluss fra minus - og danner spenningsforskjeller som blir til lyn. Dette er den gjengse oppfattelse og forklaringsmodell. Imidlertid er denne svært utilstrekkelig og uten forklaringskraft. Verden er mer koplisert enn denne gamle, kjære modellen, som er moden for skraphaugen. De elektriske feltene innen en tordensky er ikke i nærheten til å være kraftige nok til å skape de nødvendige spenningsforskjeller.

 

Scientific American - A Bolt Out of The Blue - August 20005

 

I dette amerikanske vitenskapelige tidsskriftet, august 2005 er det en artikkel med tittelt "Lyn fra blå himmel". Vitenskapsmannen Joseph R Dwyer og hans mannskap ved Florida Institute of Technology, har bygget en "lynmaskin". Når en tordensky passerer og det elektriske feltet ved grunn når flere tusen volt per meter sender de opp en meterlang rakett. Ut fra en rull i raketten rulles ut en tynn kevlar-kledd kobbertråd med den andre enden festet til bakken. Raketten kan nå opp til 700 meter og er i praksis jordet. Dette utløser et lynnedslag.

Hva finner de så?

Det noe overraskende resultatet var at et vanlig lynnedsag produserer store mengder røntgenstråling. Strålingen var vanligvis omkring 250.000 elektronvolt, noe som tilsvarer det dobbelte av stråledosen i et vanlig røntgenbilde. Strålingen kommer i forbindelse med "det mørke lede-lynet" - som kommer før selve hovedlynet. Enda mer overraskende er det at en ved vanlige lynnedslag også kan få dannet gammastråling. Forskerne målte enkeltfotoner med energi mer enn 10 millioner elektronvolt.

 

Mer enn lyn - hva skjer over tordenskyene?

Likevel har lynfenomenet flere overraskelser.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005