Elektrouniverset.no

Venstre: Et sammensatt radarbilde av den vestlige hemisfæren til Venus. Foto: SSV, MIPL, Magellan Team, NASA.
Høyre: Et lav oppløslig bilde av Saturnmånen Titan. Foto: EOS Titan

Titans storesøster

En av de største overraskelsene Cassini oppdraget til Saturn gjorde var å oppdage at Saturns gåtefulle måne Titan ikke ser ut til å ha noen store kratere. Dersom månen hadde eksistert for 4.7 billioner år siden i det kraftige gravitasjonsfeltet til Saturn, ville stjernetåke hypotesen – som antar at planeter og måner blir til ved støt – forventet noen store, dominerende kratere på overflaten. Når ingen ble funnet, foreslo forskere at Titan har gått gjennom en slags ”overflatefornyingsprosess”. At overflaten har blitt “pusset opp”.

Det er interessant å merke seg at det samme forslaget ble gjort når Venus var avdekket og det viste seg at planeten har en veldig ungdommelig overflate. Men overflate errodering er kun nødvendig hvis Venus og Titan er har svært gamle himmellegemer. Den elektromagnetiske modellen av planetdannelser regner både Venus og Titan som nyfødte medlemmer av solsystemet. De blir derfor betraktet som unge sånn som de ser ut.

I den elektromagnetiske modellen vansirer massive, elektriske utladninger overflaten til nyfødte planeter og måner. På både Venus og Titan ser vi filamenterte utladningsmønstre som er forventet når lysbuer forekommer gjennom en svært tung atmosfære. Planet-festingene, edderkoppaktige kanaler på Venus, sett på bildet over, stemmer fullstendig overens med de filamentære ”Lichtenberg” lyn-arr. Og på Titan, viste de første nærbildene av dens overflate fra Huygens sonden,  et nettverk av Lichtenberg aktige kanaler. Vi formaner derfor planetforskere om å undersøke disse kanalene etter tegn på elektrisk etsing. Spesifikt vil en vente at det som står bak ikke ville reglene for rennende væsker.  Og kjeder av krater langs kanalene kan være ventet, selv om krater kjeder ikke han noen plass i den vanlige tolkingen av disse kanalene.

Når det kommer til Titans storesøster Venus, er planetgeologien veldig forsterket pga den historiske bakgrunnen, siden det uvanlige utseende og den merkelige oppførselen til Venus brakte frem mange ekstraordinære og globale tradisjoner i de gamle kulturene. Picture of The Day på Thunderbolts.info vil derfor følge opp og undersøke historien til Venus fra både det vitenskapelige og det historiske ståpunkt.

Fra www.thunderbolts.info - Oversettelse: - Øystein Sanden -

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005