Elektrouniverset.no


Credit: NASA/CXC/PSU/G.Pavlov et al.

Ved hjelp av av Chandra -røntgenstråle observatoriet har astronomene nylig oppdaget nye egenskaper ved pulsaren Vela 800 lysår fra jorden. Velas radio signal skrur seg av og på 11 ganger per sekund. En har trodd at pulsarer slik som denne er restene av supernova-eksplosjon. Imidlertid viser observasjonene noe annet. En observerte som bildet over viser nesten utrolige strukturer av lysende buer og jetter.

De involverte kreftene har kraft nok som fra tusenvis av soler og overføre denne energien til en tornado av høy-energi- partikler. Se: http://chandra.harvard.edu/chronicle/0201/vela.html

Forskerner har funnet at elektriske og magnetiske felt sentrert på pulsaren akselrerer ladede partikler til nær lysets hastighet.

Det er vanlig å annta at puleringen skyldes rotasjonen til en "neutronstjerne" - et hypotetisk himmellegeme som aldri har blitt observert, men noe en tror er resultatet når en stjerne ender sitt liv i en supernova eksplosjon og hele dens masse kolapser til tettheten som en atomkjerne. Den klassiske astronomien antar at diameteren til Vela-neutronstjernen er bare 19 km selv om massen tilsvarer flere Sol-masser.

Men astronomene har til nå ikke vurdert den mest åpenbare forklaringen - i et elektrisk univers - at Vela pulsaren ikke er "neutronstjernen" i en matimatisk hypotese, men et elektrisk utlandningsfenomen i senter av et intenst elektrisk felt. Hvis dette er tilfelle, er pulseringen til stjernen enkelt nok det naturlige pulseringen av en plasma-utladning.

Les mer her: http://www.thunderbolts.info/Mikamar/Tbolts/tpod/2004/arch/040920pulsar.htm

 

 

EditRegion3

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005