Elektrouniverset.no


Jorda

Jorden er den tredje planeten fra Sola, og den femte største planeten i solsystemet. Jorda har en naturlig satelitt, Månen. Vitenskapen vet ikke med sikkerhet hvordan månen ble til.


Diameter: 12756 km
Masse: 5,9736e24 kg
Størrelse i forhold til Jorden: 1
Omløp: 150 mill. km (1 AU)  fra Solen
Temperatur: Gjenomsnitt +14°C                                       
Måner: En
Årets lengde: 365 dager 6 timer
Dagens lengde: 23 timer 56 minutter

Jorda er den eneste planeten i solsystemet  vi vet det finnes liv. Dette gjør jorden til en unik planet. Jorda ligger i passe avstand fra Sola. Den har en atmosfære som består av hovedsaklig nitrogen og oksygen. Forholdene mellom gassene i atmosfæren er så perfekt sammensatt at passelig mengde av sollyset slipper inn, og passelig mengde slipper ut igjen. Samtidig blir skadelig stråling filtrert vekk ved hjelp av ozonlaget.  Jordoverflaten er i stadig forandring og det finnes store mengder vann. Disse faktorene til sammen gjør at liv har de beste forutsetninger  på denne planeten.

 

Rotasjon


Jorda roterer en gang i løpet av 24 timer om en akse som heller 23,5 grader fra vertikallinjen. Dette er årsaken til at vi får forskjellige årstider, etter som Jorda går rundt Sola. Rotasjonstiden er nøyaktig 23 timer og 56 minutter, mens det er 24 timer mellom to soloppganger. Jorda bruker 365 døgn 6 timer 9 minutter og 9 sekunder på en runde rundt Sola. Gjennomsnittsavstanden fra Sola til Jorda er 149,6 millioner kilometer.


Temperatur

Temperaturen på Jorda ligger på overflaten et sted mellom 70 minusgrader og 55 varmegrader. Vi vet at dette varierer både med årstidene og med hvor på Jorda man befinner seg. Også natt og dag og andre forhold spiller en stor rolle når det gjelder temperaturen. Likevel kan vi si at temperaturen på Jorda er forholdsvis stabil sett i forhold til andre planeter. Temperaturen er også en viktig forutsetning for livet som finnes på Jorda.

 

Geologi

Overflaten på Jorda er preget av at jordskorpen  består av flere atskilte deler som bevger seg i forhold til hverandre. Denne platedriften fører til at overflaten på Jorda er i stadig endring. Når platene støter sammen blir det dannet høye fjellkjeder eller dype groper. Vulkanutbrudd og jordskjelv er et resultat av denne aktiviteten. En kjenner ikke godt til krivkraften bak denne aktiviteten, men sannsynligvis skyldes mye av bevegelsene tyngdekraften som forsøker å gjøre jorden rundere.

 

Jordens indre


Jordskjelvaktiviteten gir oss opplysninger om Jordens indre. Tyngre stoffer har sunket nedover og danner en kjerne, mens de lettere stoffene finnes i mantelen og skorpen. Kjernen inneholder for det meste jern. Kjernen består av en indre fast kjerne med en temperatur på 4000 grader, og en ytre flytende kjerne.

 

Magnetfeltet


Jorden  har et magnetfelt med en magnetisk sørpol og nordpol som ikke sammenfaller nøyaktig med rotasjonsaksen.. Det strekker seg ut i rommet som omgir planeten og danner en gigantisk magnetisk "boble" som kalles magnetosfæren. Magnetosfæren beskytter Jorden fra  ioneladningene som strømmer bort fra solen.

 

 

 

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005