Elektrouniverset.no


Mars


Mars er det fjerde planeten fra Solen og den sjuende største:
Fakta om Mars:

        omløp:    227,940,000 km (1.52 AU) fra Solen
        diameter: 6,794 km
        masse:    6.4219e23 kg
 

Navnet og mytologien

Mars (Gresk: Ares) er krigsguden. Planeten fikk trolig navnet på grunn av den røde fargen (som signaliserer aggresjon); og den blir dessuten ofte omtalt som "den røde planeten". (En digresjon: Den romerske guden Mars var guden for jordbruk før han ble assosiert med den greske Ares. For de som ønsker å kolonisere og terraforme Mars er denne symbolikken kanskje mer tiltrekkende.) Måneden mars har, ikke overraskende, fått navnet sitt fra Mars.

 

Det første fartøyet som besøkte Mars var Mariner 4 i 1965. Flere andre fulgte, inkludert de to Viking-landingsfartøyene i 1976.

 

Geologi

Selv om Mars er mye mindre mindre enn Jorden, er overflatearealet omtrent like stort som landmassene på Jorden (som selvsagt skyldes at 71% av Jordens overflate er dekket av vann!).
Den sydlige halvkule består for det meste av gamle kraterbelagte høysletter (til venstre), i likhet med Månen. Den nordlige halvkule består derimot av yngre lavtliggende sletter med en svært komplisert historie. En plutselig høydeendring over flere kilometer ser ut til å finne sted langs grensen. Årsaken til dette er ikke kjent, men noen har foreslått at det kan skyldes et kraftig nedslag rett etter at Mars ble dannet. I det siste har enkelte forskere begynt å stille spørsmål ved hvorvidt denne høydeendringen er reell.


For svært lenge siden var Mars ganske lik Jorden. Som hos oss ble nesten all karbondioksiden omdannet til kalkstein. Men siden Mars ikke har noen platedrift, var Mars ute av stand til å "resirkulere" sin CO2 tilbake i atmosfæren, og kunne dermed ikke opprettholde noen betydelig drivhuseffekt. Overflaten på Mars er derfor mye kaldere enn hva jordoverflaten ville være i tilsvarende avstand fra Solen.


På nattehimmelen er Mars lett å se med det blotte øye hvis forholdene er riktige. Lysstyrken varierer i henhold til avstanden fra Jorden. Mike Harveys planetkart viser Mars' (og de andre planetenes) himmelposisjon til enhver tid. Mer detaljerte og tilpassede kart kan lages med egnet programvare, som for eksempel Starry Night.Mars’ halvkule

 

---- Øystein J. Sanden ----

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005