Elektrouniverset.no


Pluto

 

Pluto er den planeten som vanligvis ligger lengst unna Sola, og er definitivt den minste av planetene. Pluto er mindre enn syv av månene i solsystemet
Fakta om Pluto:

        omløp:    5,913,520,000 km (39.5 AU) fra Solen (i gjennomsnitt)
        diameter: 2274 km
        masse:    1.27e22 kg

Pluto ble oppdaget i 1930 ved et heldig sammentreff. Beregninger, som siden viste seg å være feilaktige, hadde forutsagt en planet utenfor Neptun, basert på bevegelsene til Uranus og Neptun.


Etter oppdagelsen av Pluto ble det raskt fastslått at Pluto var altfor liten til å forårsake perturbasjonene i de andre planetenes baner. Letingen etter Planet X fortsatte, men ingen fant noe. Sannsynligvis vil man heller aldri finne noe; avvikene forsvinner hvis Neptuns masse beregnes ut fra data fra Voyager 2. Det finnes ingen tiende planet.


Pluto er den eneste planeten som ikke er blitt besøkt av noen sonde. Selv Hubble-teleskopet greier ikke å løse opp mer enn de aller største overflateformasjonene.

 

Månen Charon

Heldigvis har Pluto en måne, Charon. Ved hjelp av litt flaks ble Charon oppdaget (i 1978) rett før vinkelen av baneplanet dens falt slik at den ville bli umulig å finne. Det var derfor mulig å observere de to legemene mens de krysset hverandre, sett fra Jorden. Ved å beregne hvilke deler av hvilket legeme som ville dekke hva på ulike tidpunkter, og ved hjelp av observerte lyskurver, var astronomene i stand til å konstruere et provisorisk kart over lyse og mørke områder på både Pluto og Charon.


Plutos bane er svært eksentrisk. Enkelte ganger er den nærmere Solen enn Neptun er (dette er tilfelle i perioden 1979-1999). Pluto roterer i motsatt retning av de fleste andre planetene.


Overflatetemperaturen er ikke godt kjent, men antas å ligge et sted mellom 35 og 45 Kelvin (-228 til -238°C).
Pluto kan faktisk sees gjennom et amatørteleskop, men det er IKKE enkelt.

 

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005