Elektrouniverset.no


Saturn

Saturn er den sjette planeten fra Solen og den nest største
Fakta om Saturn::

         omløp:    1,429,400,000 km (9.54 AU) fra Solen
        diameter: 120,536 km (ved ekvator)
        masse:    5.68e26 kg

Saturn har vært kjent siden forhistorisk tid. Galileo var den første som observerte den med teleskop i 1610. Han la merke til dens underlige utseende, som forvirret ham. Siden planetene beveger seg rundt Solen hender det at Jorden passerer planet som defineres av Saturns ringer. Dette gjorde det vanskelig for tidlige observatører. Et bilde med dårlig oppløsning kan derfor være vanskelig å tolke.


Saturn ble først passert av Pioneer 11i 1979 og senere av Voyager 1og Voyager 2. Cassini er den siste romsonden som har utforsket denne planeten.


Saturn har den minste tettheten av alle planetene; den "veier" mindre enn vann.
Saturns ringer er overraskende tynne: Med sine 250 000 km i diameter er de ikke mer enn 1.5 km tykke! Til tross for sitt imponerende utseende, er det faktisk svært lite materiale i ringene - hvis man presset dem sammen til ett legeme, ville de ikke utgjøre mer enn 100 km i diameter...
Ring-partiklene ser ut til å bestå hovedsaklig av vann-is, men innimellom finnes det antagelig også isdekte steiner.

Saturns ytterste ring, F-ringen, er en komplisert sak satt sammen av flere små ringer med små tydelige knuter. Forskerne lurer på om knutene kan være opphopninger av ring-materiale, eller "mini-måner". Den merkelige sammenflettede strukturen som kunne ses på Voyager 1-bildene kunne ikke ses på bilder fra Voyager 2 - kanskje fordi sistnevnte tok bilder i områder der ringene er nesten parallelle.


På nattehimmelen er Saturn lett å se med det blotte øye, skjønt sett fra Norge befinner denne imponerende planeten seg litt for lavt på himmelen til å observeres videre tilfredsstillende.


 

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005