Elektrouniverset.no

Fakta om stjerner

 • Lynnedslag er 3 ganger varmere enn overflaten til Sola.. Overflatetemperaturen på Sola er rundt 10,000 grader Fahrenheit (i underkant av 5000 grader celsius), mens lyn er 30,000 grader (i underkant av 15 000 grader celsius).
 • For Nord Amerika er Sola faktisk nærmere Jorda om vinteren enn om sommeren!
 • Stjerner blinker fordi lyset vi ser fra stjernene går gjennom atmosfæren til Jorda, og det er turbulens i Jordas atmosfære.
 • Hvis du kjørte i 100 km/t, 24 timer om dagen, ville du kommet frem til Sola etter ca. 3 år.
 • Hvis vi kunne reist i et romskip i 50 000 km/t, ville det ta 88 000 år å rekke frem til vår nærmeste stjerne til Sola, Proxima Centauri. Det er 4.23 lysår til Proxima Centauri.
 • Det tar som kjent 8 minutter for lyset fra Sola å nå Jorda, og det betyr at dersom Sola eksploderte, ville vi hatt 8 minutter igjen å leve før vi ville bli rammet..
 • Umbraen, eller det mørke senteret av en solflekk varierer fra et par hundre til over 30 000 kilometer i diameter.
 • Sola roterer rundt sin egen akse en gang i måneden.
 • Fotosfæren til en stjerne er den synlige overflaten til stjernen. Jeg anbefaler ikke å se rett på Sola for å få dette bekfreftet.
 • Gassene i en solflekk er i gjennomsnitt 3000 farenheit (i underkant av 1500 grader celsius) kaldere enn resten av Sola.
 • Diameteren til Sola er hele 537500. Sola vår er en helt vanlig G2 stjerne.
 • Solens tetthet er 1 ½ ganger vannets tetthet.
 • Sola vår beveger seg i 6 km/s mot Hercules konstellasjonen.
 • 0,5 kg hydrogen som blir omgjort til helium inni en stjerne, utvinner 10 000 tonn kull..
 • Hvis Sola var på størrelse med dotten over en “i” ville den nærmeste stjernen, Proxima Centauri, være hele 5 km unna!
 • Hver eneste lille meter på Solas overflate sender ut like mye energi som 700 biler. Rundt en av to billioner av denne energien når oss.
 • En nova er en brå økning i lysstyrke i en stjerne,  vanligvis tusener av ganger lysere enn sin vanlige lysstyrke. De returnerer vanligvis tilbake til sin vanlige lysstyrke.
 • Noen stjerner er 600 000 ganger lysere enn vår egen sol.
 • Av de 92 “naturlige” elementene på Jorda, er 2/3 blitt funnet på Sola. Resten er antageligvis til stede de også.  

Litt om andre og mye brukte betegnelser på avstander, grader og størrelse.
Fahrenheit: 32 F = 0 grader celsius --- 50 F = 10 grader celsius
Miles: 1 mile = 1.66666 km (1.6 km)
Yards: 1 yard = 0.9144 meter (0.9 meter)

 

  Her har vi Sola observert i ekstrem UV, der Solas atmosfære – kromosfære – kommer frem. Mengden UV stråling øker betraktelig fra 1996 (nær solminimum) til 2000 (nær solmaksimum).

  • Øystein Sanden –

   

   

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005