Elektrouniverset.no

 

 

Disse bildene ble tatt 21. oktober 2003 med 90 minutters mellomrom. (Foto: Samuel Oschin Telescope, Palomar Observatorium.)

 

Ny planet oppdaget

Astronomer i California mener de har funnet en tiende planet i vårt solsystem. Den skal være større enn Pluto.


Planeten ligger aller lengst ute i vårt solsystem.
- Dette er det første objektet som er bekreftet å være større enn Pluto i ytterkanten av vårt solsystem, sier planetforskeren Michael Brown til AP.
Tilskuddet til solsystemet har fått det midlertidige navnet 2003UB313, og ligger nette 14,5 milliarder kilometer fra sola, hele tre ganger lenger vekk enn Pluto.


560 år på èn runde rundt Sola
Planeten er cirka 2700 kilometer i diameter, noe som tilsvarer halvannen ganger Plutos størrelse. Jordkloden er til sammenligning 12.700 kilometer i diameter.
Nykomlingen bruker forøvrig drøye 560 år på én runde rundt sola, ifølge NASA.
Oppdagelsen ble gjort ved Palomar planetobservatorium nær San Diego i California. Forskerne har gransket solsystemet vårt i fem år med det NASA-sponsede Samuel Oschin-teleskopet.


75 år siden sist
Overflaten er antakelig av metangass og is, og det er trolig svært kaldt og mørkt der.
Forskerne krangler foreløpig om hvorvidt 2003UB313 kvalifiserer til å være planet eller et objekt. NASA er imidlertid klare i sin sak, og karakteriserer den på sine hjemmesider som vår tiende planet.
Sist en planet ble satt på kartet, var da Pluto ble oppdaget i 1930.
Her kan du lese mer hos NASA og Samuel Oschin Telescope .
Planeten er cirka 2700 kilometer i diameter, noe som tilsvarer halvannen ganger Plutos størrelse. Jordkloden er til sammenlikning 12.700 kilometer i diameter.
Nykomlingen bruker for øvrig drøye 560 år på én runde rundt sola, ifølge NASA.
Oppdagelsen ble gjort ved Palomar planetobservatorium nær San Diego i California. Forskerne har gransket solsystemet vårt i fem år med det NASA-sponsede Samuel Oschin-teleskopet.

 

 

En kunstnerisk fremstilling av 2003UB 313. Sola skinner i bakgrunnen.

 

----- Øystein J. Sanden -----

www.thunderbolts.info

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005