Elektrouniverset.no

Vær klar for STEREO’s syn av stormete romvær!

 

Konstuksjon av STERIO-sonde

Spennende! Snart kan du for første gang noensinne se, i tre fantastiske dimensjoner ... Sola!. Nå, se for deg ên milliard megatonn av solar plasma fly mot Jorda og hvilken effekt det ville ha på astronauter, satelitter i bane, fly og strømnettet, som kan ta skade av en sånn eksplosjon. Nå burde du forstå hvorfor vi må prøve å forstå mer av denne enormt kraftige og dynamiske stjernen.

 

Det kommende Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO) oppdraget vil hjelpe til med det store bildet ved å bruke to nesten identiske romfartøyene til å ta bilder av Sola og gjøre rede for dens aktivitet i høyt definert 3-D. Særlig viktig vil dets observasjoner av ”coronal mass ejections” [Korona-masse-utskytninger] , eller CME, de kraftigeste eksplosjonene i solsystemet. Sammenlignet med solare flammer (forskere vet fortsatt ikke hva som kommer først), kan en CME pakke inn kraften av ên milliard megatonn atombomber.

 

 

"I romværforutsigelser, er vi nå hvor værforusigere var på 50’tallet. De så ikke stormer før regnskyene var rett over dem, men i vår sak kan vi se stormer dra fra Sola, men vi må bare ta antagelser og bruke modeller for å finne ut hva slags innvirkning den vil ha på Jorda,” sa dr. Michael Kaiser, Prosjekt Forsker for STEREO ved NASA Goddard Space Flight Center.

 

Det er en stor flåte av satelitter som overvåker Sola nå, men t.o.m oppdrag som SOHO, som tar bilder av Sola hvert 10-15 minutt, får ikke forskere til å kunne si helt sikkert om en CME kommer mot Jorda eller drar vekk fra oss --- men det vi trenger nå, er å se dette i 3-D.

 

"Når du prøver å finne ut hva som virkelig får en CME til å dra, og hvor den er i rommet, er svært viktig. Ved dette punktet vet vi ikke helt hvor det er, hvor fort den reiser, eller hvordan en struktur påvirker den andre,” sa dr. Terry Kucera ved Deputy Project Scientist for mission.

 

Coronary Mass Ejection: illustrasjon

"Hvis du så ting bare med ett øye, ville du miste muligheten til å bedømme perspektiv og dybde” sa dr. Alex Young, a NASA scientist. Vanligvis ser vi på Sola med kun ett øye. Med STEREO skal vi endelig få muligheten til å få denne ekstra dimensjonen eller denne dybden og perspektivet vi ikke hadde før.

 

STEREO’s romskip er like unikt og grunnbrekkende som dets oppdrag. Det markerer første gangen at to romskip skal skytes opp på samme rakett, og da svinge rundt Månen for å komme inn i forskjellige baner. Når de er der, vil STEREO ”A” fly først av Jorda og STEREO ”B” vil fly bak den. Når de solare oppstillingene er stilt opp, vil romskipet være omtrent like lang som en stor skolebuss.

 

Å bygge to romskip på samme tid ”krever dobbelt så mye viten, men er ikke så mye vanskeligere med de rette teamene,” sa Jim Adams, the Deputy Project Manager.

 

STEREO blir skutt opp våren 2006!

Ved siden av forbedring av romvær forutsiging og forståelse av Jordas systemer, er STEREO også en viktig nøkkel I forståelsen av Solas innvirkning på solsystemet.

 

Her på Jorda er vi beskyttet av atmosfæren og magnetiske felt fra Solas utstråling. Men nå som NASA girer opp og sender astronauter til Månen og utover, må vi vite mer om de farlige solpartiklene akselerert av sjokkbølger fra CME’er. Et av de største mysteriene som konfronterer forskere er: hvorfor produserer en CME en kjempestorm og en annen ikke? (Om du har noen innvendinger, skriv gjerne i bloggen.) "Til noen grader blir vi slått rundt omkring og ser biter og deler. Med STEREO kan vi gå tilbake å se en CME fra utsiden i all sin prakt! Vi vil ikke bare se en CME komme mot oss, men vi vil se den rase gjennom solsystemet,” Og det kommer til å bli et utrolig show!!!

Oversettelse: - Øystein Sanden

Kilde:

 


Elektrouniverse.no antar at STERIO sondene vil frembringe nye data som ytterligere bekrefter at solen er drevet elektrisk. Dette er således et av de mest spennende prosjekter i tiden fremover. - Ut fra et elektrounivers ståsted vil det ikke være uventet om en observerer solart plasma som akselrerer og deakselrerer, dvs pulserer. Det vil neppe være noen god forklaring på dette i det konvensjonelle paradigmet. Imidlertid kan en forstå dette hvis en skjønner at "solvinden",

som jo er plasma, dvs ladede atomer, står i et variabelt elektrisk felt mellom solen og heliopausen. - Resultatet vil være "pulserende solvind" - Det er allmenn kunnskap at den kraft som kan akselrere ladede partikler er den elektriske kraft, drevet av elektrisk spenning. Denne kunnskap er imidlertid fortrengt og neglisjert av konvensjonelle astronomer. Et paradigmeskifte er i gang. , AOB

 

 

 

 

 

 

 

Websjef/design: A.O.Bjørkavåg 2005